miền Nam Malawi

Cơn bão Freddy ảnh hưởng đến hơn 500.000 người tại Malawi

Cơn bão Freddy ảnh hưởng đến hơn 500.000 người tại Malawi

Quốc tế - 18/03/2023 11:23

Bão Freddy đã trút lượng mưa tương đương lượng mưa 6 tháng chỉ trong vòng 6 ngày ở khu vực miền Nam Malawi, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng cũng như đất nông nghiệp của quốc gia này.