Hà Nội

mèo

Biểu hiện khi chó, mèo bị bệnh dại

Biểu hiện khi chó, mèo bị bệnh dại

Phòng mạch online - 09/01/2018 18:42

SKĐS - Nhà tôi có nuôi một con chó, mấy hôm nay nó ốm bỏ ăn nên tôi rất sợ không biết có phải nó bị bệnh dại không.