máy oxy dòng cao

Chủ động sản xuất máy thở oxy dòng cao phòng chống COVID-19

Chủ động sản xuất máy thở oxy dòng cao phòng chống COVID-19

Thời sự - 02/07/2021 17:40

SKĐS - Rất nhiều bệnh nhân COVID-19 nhờ sự trợ giúp của phương tiện thở không xâm nhập đã tránh được can thiệp xâm nhập như đặt nội khí quản. Thực tế điều trị cho thấy, phương tiện này đã giúp giảm đáng kể số lượng bệnh nhân phải đặt nội khí quản, từ đó giảm tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng.