Hà Nội

mày đay tự phát mạn tính và tự miễn

Liệu pháp mới điều trị mày đay tự phát mạn tính và tự miễn

Liệu pháp mới điều trị mày đay tự phát mạn tính và tự miễn

Thông tin dược học - 02/03/2019 16:57

SKĐS - Mày đay tự phát hay mày đay vô căn mạn tính (CSU) và mày đay tự miễn được xác định bởi sự xuất hiện của thương tổn mày đay vào hầu hết các ngày trong tuần trong thời gian 6 tuần hoặc lâu hơn.