Hà Nội

mắt kém

Day huyệt Tình minh trị suy giảm thị lực

Day huyệt Tình minh trị suy giảm thị lực

Chữa bệnh không dùng thuốc - 20/07/2021 10:27

SKĐS - Suy giảm thị lực và các bệnh về mắt đang có xu hướng gia tăng do ở nhà tránh dịch, quá trình học tập và loại hình công việc thường xuyên phải làm việc trên máy tính.