mất cảm giác

Các bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường

Các bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường

Bệnh thường gặp - 12/08/2022 14:44

SKĐS - Bệnh thần kinh đái tháo đường liên quan tới việc kiểm soát đường huyết. Đặc điểm lâm sàng của bệnh đa dạng nên việc chẩn đoán cần dựa vào sự phân loại tổn thương thần kinh.