Mark Zuckerberg

Meta thông báo cắt giảm trên 11.000 nhân sự

Meta thông báo cắt giảm trên 11.000 nhân sự

Quốc tế - 10/11/2022 08:04

Meta, công ty chủ quản của mạng xã hội Facebook, sẽ cắt giảm khoảng 13% nhân sự (tức khoảng 11.000 người). Đây là thông tin mới được Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg trực tiếp thông báo cho các nhân viên trong một thư gửi nội bộ ngày 9/11.