Hà Nội

Marie Stopes Việt Nam

Nâng cao chất lượng chăm sóc sản khoa, giúp ngăn ngừa hàng trăm ngàn ca mang thai ngoài ý muốn

Nâng cao chất lượng chăm sóc sản khoa, giúp ngăn ngừa hàng trăm ngàn ca mang thai ngoài ý muốn

Tin nóng y tế - 15/11/2020 11:34

SKĐS - Chương trình Nhượng quyền xã hội BlueStar- Ngôi Sao Xanh đã có những ảnh hưởng đáng kể trong việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ lâm sàng, giúp ngăn ngừa hàng trăm ngàn ca mang thai ngoài ý muốn, góp phần chăm sóc sức sức khoẻ sinh sản- kế hoạch hoá gia đình toàn diện tại Việt Nam