mạng lưới điện

EVNNPT phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về quản lý dòng tiền, lập báo cáo tài chính; vận hành và quản lý hiệu quả mạng lưới điện quốc gia”

EVNNPT phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về quản lý dòng tiền, lập báo cáo tài chính; vận hành và quản lý hiệu quả mạng lưới điện quốc gia”

Xã hội - 29/11/2022 10:32

Trong 2 ngày 23 – 24/11/2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về quản lý dòng tiền, lập báo cáo tài chính; vận hành và quản lý hiệu quả mạng lưới điện quốc gia".