Hà Nội

màng gạo lứt chữa bệnh

Trò chuyện với tác giả của "Màng gạo lứt"

Trò chuyện với tác giả của "Màng gạo lứt"

Xã hội - 22/10/2020 08:30

SKĐS - Phỏng vấn ông Bùi Huy Thanh, Nghiên cứu viên cao cấp về khoa học và công nghệ. Là một trong những tác giả đầu tiên trên thế giới của công nghệ xử lý chống ôi khét, phân hủy màng tinh chất gạo lứt được áp dụng thành công trong sản xuất