Mần tưới - Trị bệnh và trừ côn trùng

08-04-2009 7:07 AM | Y học cổ truyền

Mần tưới, tên khác là trạch lan, lan thảo, là một cây trồng phổ biến ở nông thôn miền xuôi và miền núi.

Mần tưới, tên khác là trạch lan, lan thảo, là một cây trồng phổ biến ở nông thôn miền xuôi và miền núi.

Từ lâu, người ta đã biết đến giá trị của mần tưới trong phòng bệnh và chữa bệnh.

Mời các bạn tìm hiểu về tác dụng trị bệnh; tác dụng trừ côn trùng của cây mần tưới qua bài viết của TTƯT.DSCKII. Đỗ Huy Bích trên báo SKĐS số thứ 3 - Số 56 ra ngày 7/4/2009


Ý kiến của bạn