Magiê - Vi chất dinh dưỡng không thể thiếu

Magiê - Vi chất dinh dưỡng không thể thiếu

Magiê - Vi chất dinh dưỡng không thể thiếu

Dinh dưỡng - 12/04/2019 08:28

SKĐS - Magiê có vai trò rất quan trọng với cơ thể: xây dựng các tổ chức mô trong đó có xương, tham gia thành phần của nhiều loại men điều hòa các chức năng khác nhau của cơ thể.