Hà Nội

mã QR code để tự khai báo thông tin y tế

TP.HCM:  Sử dụng mã QR code để người dân tự khai báo dữ liệu sức khoẻ

TP.HCM: Sử dụng mã QR code để người dân tự khai báo dữ liệu sức khoẻ

Tin nóng y tế - 02/04/2021 15:33

SKĐS - Sở Y tế TPHCM khởi động lộ trình lập hồ sơ sức khoẻ điện tử cho mỗi người dân Thành phố.