Hà Nội

Lưu trữ máu cuống rốn

Lưu trữ tế bào gốc mang lại nhiều cơ hội điều trị bệnh lý phức tạp trong tương lai

Lưu trữ tế bào gốc mang lại nhiều cơ hội điều trị bệnh lý phức tạp trong tương lai

Thành tựu y khoa - 06/11/2021 19:14

SKĐS - Lưu trữ tế bào gốc được coi như là tấm thẻ bảo hiểm sinh học trọn đời, giúp con có thể được tiếp cận với các liệu pháp điều trị tế bào gốc hiện đại nhất trong tương lai.