lưu thông qua quốc lộ 5

Các phương tiện vận tải  được lưu thông trên quốc lộ 5 cần điều kiện gì?

Các phương tiện vận tải được lưu thông trên quốc lộ 5 cần điều kiện gì?

Thời sự - 25/02/2021 06:20

SKĐS - UBND thành phố Hải Phòng vừa ra thông báo liên quan đến công tác lưu thông vận tải hàng hoá trên quốc lộ 5 qua địa phận Hải Phòng. Theo đó, từ 20h ngày 24/2 các phương tiện vận tải hàng hóa được lưu thông trên Quốc lộ 5 (khuyến khích các phương tiện không nhận, trả hàng tại Hải Dương không đi qua Quốc lộ 5).