lương huyết

Thanh đại - Thuốc thanh nhiệt giải độc, lương huyết

Thanh đại - Thuốc thanh nhiệt giải độc, lương huyết

Thầy giỏi – thuốc hay - 14/02/2019 13:33

SKĐS - Thanh đại còn có tên bột chàm, tên khoa học: Indigo Naturalis (bột màu xanh tự nhiên). Thanh đại là chế phẩm được điều chế từ nhiều cây: chàm mèo - Strobilanthes cusia Bremek.; chàm - Indigofera tinctoria L., họ đậu (Fabaceae); bản lam căn - Isatis indigotica Fort. hoặc Isatis tictoria L., họ chữ thập (Brassicaceae); nghể chàm - Polygonum tinctorium Lour., họ rau răm (polygonaceae).