Hà Nội

Lục vị địa hoàng hoàn

Chăm sóc thận

Chăm sóc thận

Thầy giỏi – thuốc hay - 25/09/2019 09:18

SKĐS - Thận, trong Đông y, là 1 trong 5 tạng của cơ thể (tâm, can, tỳ, phế, thận). Thận có nhiều chức năng: tàng tinh, chủ cốt tủy... Đông y có những bài thuốc để bổ thận.