lúc nào cần cắt?

Viêm amidan, lúc nào cần cắt?

Viêm amidan, lúc nào cần cắt?

Phòng mạch online - 06/02/2019 08:06

SKĐS - Con tôi 5 tuổi bị viêm amidan tái đi tái lại nhiều. Tôi có nên đề nghị bác sĩ cắt amidan cho con?