luật giáo dục đại học

Xử lý vấn đề bằng giả hiện nay thế nào?

Xử lý vấn đề bằng giả hiện nay thế nào?

Thời sự - 22/02/2023 07:48

SKĐS - Bộ trưởng GD&ĐT cho biết, thực hiện Luật Giáo dục đại học 2018, Bộ GD&ĐT đã giao quyền tự chủ in, quản lý, cấp phát, sử dụng phôi và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho các cơ sở giáo dục đại học.