Luật Đấu thầu năm 2023

Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn BHYT

Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn BHYT

Y tế - 12/04/2024 07:32

SKĐS - BHXH Việt Nam tiếp tục thực việc công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn BHYT của từng bệnh viện, địa phương, Bộ Y tế trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.