Luật Bảo hiểm

72% người rút BHXH một lần ở khu vực phía Nam và miền Trung, đa số là công nhân

72% người rút BHXH một lần ở khu vực phía Nam và miền Trung, đa số là công nhân

Thời sự - 17/08/2023 15:21

SKĐS - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, 72% người rút BHXH một lần ở khu vực phía Nam, miền Trung và tuyệt đại bộ phận là công nhân.