Long nhãn tư bổ khí huyết

Long nhãn tư bổ khí huyết, ích tâm kiện tỳ

Long nhãn tư bổ khí huyết, ích tâm kiện tỳ

Thầy giỏi – thuốc hay - 23/10/2019 15:26

SKĐS - Long nhãn còn có tên lệ chi nô, á lệ chi, hải châu tùng... Long nhãn thương phẩm là cùi quả phơi hay sấy khô của cây nhãn [Euphoria longana (Lour.) Steud.] = (Ephoria longana Lamarck, Dimocarpus longa Lour.), họ bồ hòn (Sapindaceae).