Lồng ghép truyền thông 3 chương trình lớn vào Chương trình mục tiêu y tế- dân số năm 2019

08-06-2019 11:40 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 2019 sẽ lồng ghép truyền thông của 3 chương trình lớn là chương trình dân số, tăng cường y tế cơ sở và Sức khoẻ Việt Nam

Ngày 8/6, tại Quảng Ninh, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Cộng tác viên báo chí về Chương trình Mục tiêu y tế-dân số năm 2019 cho các cơ quan báo chí

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Công Sinh, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Y tế, Chánh văn phòng 1125- Chương trình Mục tiêu y tế-dân số, nhấn mạnh, việc triển khai Chương trình Mục tiêu y tế-dân số đã giúp mạng lưới y tế Việt Nam được phát triển rộng khắp, kiểm soát các bệnh, dịch mới nổi, không có dịch lớn xảy ra; tiếp tục giảm số mắc, số tử vong của nhiều bệnh dịch nguy hiểm; bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hơn 95% cho trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; tuổi thọ người dân được nâng cao...

Tuy nhiên, tại hội nghị Văn phòng 1125 và các đầu mối thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu cũng chỉ ra thực tế mà Chương trình Mục tiêu y tế-dân số đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới như: Những mặt trái của quá trình phát triển đang làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, tàn phế và tử vong sớm do bệnh tật; việc phân bổ kinh phí cho nhiệm vụ phòng, chống bệnh không lây nhiễm chưa hợp lý, chưa đáp ứng đủ theo nhu cầu thực tế; việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bảo đảm chất lượng cho người dân ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng khó khăn vẫn còn hạn chế; nguồn lực để thực hiện Chương trình còn thiếu...

Ông Nguyễn Công Sinh Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, kiêm Chánh Văn phòng thường trực Ban quản lý Chương trình mục tiêu Dân số - Y tế, Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Chia sẻ một số nội dung trọng tâm về Chương trình Sức khỏe Việt Nam, ông Trần Quốc Bảo, Trưởng Phòng Kiểm soát bệnh không lây nhiễm (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế), cho biết, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội, là mục tiêu phát triển bền vững đồng thời là nhân tố quyết định để đạt được sự phát triển bền vững ở Việt Nam.

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp, chính quyền, trong đó ngành y tế là nòng cốt. Chương trình Sức khỏe Việt Nam không phải là một chương trình mới mà đây là chương trình tổng thể nhằm kết nối các chương trình, dự án, đề án trong những lĩnh vực liên quan để tập trung thực hiện được các mục tiêu ưu tiên về sức khỏe.

Ông Trần Quốc Bảo cũng nêu rõ, Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 2019 sẽ lồng ghép truyền thông của 3 chương trình lớn là chương trình dân số, tăng cường y tế cơ sở và Sức khoẻ Việt Nam, nhằm mục tiêu bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khoẻ cho người dân.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khoẻ nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khoẻ cho cá nhân, gia đình và cộng đồng; thực hiện quản lý, chăm sóc sức khoẻ liên tục, lâu dài tại tuyến y tế cơ sở để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng xao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Tại hội nghị, các đầu mối thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế- dân số đã cung cấp, định hướng các nội dung, cách thức tuyên truyền về các dự án của Chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2019 cho các cán bộ truyền thông, nhà báo để tuyền truyền có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát hơn mục tiêu chương trình hướng tới.


Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH