Lối sống ảnh hưởng đến bệnh nhồi máu cơ tim thế nào?

Lối sống ảnh hưởng đến bệnh nhồi máu cơ tim thế nào?

Lối sống ảnh hưởng đến bệnh nhồi máu cơ tim thế nào?

Y học 360 - 16/03/2021 11:07

SKĐS - Nhồi máu cơ tim là tình trạng tắc hoàn toàn một hoặc nhiều nhánh động mạch vành - động mạch cung cấp máu nuôi tim một cách đột ngột, làm chết tế bào cơ tim.