Lợi kép của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế

04-11-2015 2:03 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Giá dịch vụ y tế (DVYT) được tính đủ chi phí sẽ khuyến khích các bệnh viện (BV) triển khai, phát triển các dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao...

Giá dịch vụ y tế (DVYT) được tính đủ chi phí sẽ khuyến khích các bệnh viện (BV) triển khai, phát triển các dịch vụ kỹ thuật y tế chất lượng cao; đồng thời có trách nhiệm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB), kể cả chất lượng chuyên môn cũng như chất lượng phục vụ; và người có thẻ BHYT được thụ hưởng các dịch vụ này ngay trên địa bàn và được cơ quan BHXH thanh toán, làm tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT. Đây là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách BHXH, BHYT vừa được BHXH Việt Nam tổ chức...

Giá DVYT sẽ được quy định thống nhất cho mỗi dịch vụ kỹ thuật ở tất cả các tuyến BV

Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT Phạm Lương Sơn cho biết, giá DVYT tính đúng, tỉnh đủ sẽ gồm 2 nhóm chi phí (nhóm chi phí trực tiếp và nhóm chi phí gián tiếp - nhóm chi phí dành cho con người); với 7 yếu tố chi phí gồm: 1- Thuốc, vật tư trực tiếp; 2- Điện, nước, xử lý chất thải; 3- Duy tu, bảo dưỡng tài sản; 4- Tiền lương, phụ cấp; 5- Sửa chữa lớn tài sản cố định; 6- Khấu hao tài sản; 7- Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Từ năm 2012, nhóm chi phí trực tiếp (gồm thuốc, vật tư trực tiếp; điện, nước, xử lý chất thải; duy tu, bảo dưỡng tài sản) đã được kết cấu vào giá DVYT. Vừa qua, Chính phủ đã thống nhất tính tiền lương, phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ KCB BHYT. Theo đó, tại Thông tư liên tịch lần này, chúng ta sẽ kết cấu thêm yếu tố chi phí phục vụ cho con người bao gồm: tiền trực, tiền phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo Quyết định số 73 của Thủ tướng Chính phủ; và tiền lương dành cho nhân viên y tế (lương theo ngạch bậc, chức vụ, theo thang bảng lương của Nhà nước). Và việc kết cấu phần chi phí dịch vụ dành cho con người vào giá DVYT là điểm rất mới trong việc điều chỉnh giá DVYT lần này.

Ông Phạm Lương Sơn nêu rõ, nếu như trước đây, giá DVYT tăng theo cấp độ, đẳng cấp của các tuyến BV thì hiện nay chúng ta đồng nhất quan niệm rằng, các phẫu thuật, thủ thuật đơn thuần chỉ là một kỹ thuật trong y tế và kỹ thuật đó bác sĩ được đào tạo ra ở tuyến nào cũng phải thực hiện. Lúc này, sẽ đòi hỏi các nhà quản lý BV phải cung cấp đủ các trang thiết bị, cung cấp phòng mổ đạt tiêu chuẩn được thống nhất trong cả nước, để đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ việc thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật này. Do vậy, dự kiến vào cuối tháng 11/2015 - khi Thông tư ban hành và có hiệu lực - giá DVYT sẽ được quy định thống nhất cho mỗi dịch vụ kỹ thuật ở tất cả các tuyến BV, không phân biệt BV đó ở đồng bằng hay miền núi, nông thôn hay thành thị.

Phần chi từ tiền túi người bệnh sẽ giảm

Trả lời câu hỏi về việc tăng giá DVYT sẽ tạo thêm gánh nặng chi phí khi người bệnh thực hiện đồng chi trả 20% hay không? Ông Sơn lý giải: Trước hết, trong việc điều chỉnh giá DVYT lần này, bên cạnh 1.200 dịch vụ đã được quy định mức giá tối đa tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC, chúng ta sẽ quy định bổ sung mức giá của khoảng 600 dịch vụ. Đây chủ yếu là các phẫu thuật, thủ thuật trước đây được các tỉnh ban hành theo mục C4 của Thông tư liên tịch số 04/2012 và một số dịch vụ kỹ thuật thường được thực hiện ở địa phương nhưng chưa được quy định giá cụ thể tại 2 thông tư nêu trên. Do đó, chúng ta đã kết cấu tất cả các chi phí trực tiếp vào trong giá DVYT lần này.

Tới đây, người bệnh sẽ không phải chi trả thêm bất kỳ chi phí nào do bác sĩ yêu cầu như một số chi phí mà trước đây chưa tính vào giá (như các loại vật tư y tế, các loại thuốc, không còn chuyện người bệnh phải mua xilanh, kim cánh bướm,... rồi thuốc ngoài). Như vậy, đối với người tham gia BHYT, việc điều chỉnh giá sẽ có tác động tích cực hơn khi những chi phí phục vụ trực tiếp kết cấu vào trong giá DVYT do quỹ BHYT chi trả, thì phần chi phí từ tiền túi người bệnh sẽ giảm đi.

Bên cạnh đó, toàn bộ những chi phí tiền trực, tiền phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, tiền lương được kết cấu vào giá DVYT, trong Quy định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ: Nếu sau khi điều chỉnh giá DVYT mà nguồn thu đó quỹ BHYT vẫn không đủ đảm bảo, thì ngân sách Nhà nước sẽ cấp bù. Còn đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số thì Chính phủ vẫn duy trì quỹ KCB cho người nghèo... 

   Khánh Hoài

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH