Loại bỏ một số ngành đào tạo đại học

Nội dung này nằm trong chương trình rà soát, đảm bảo cân đối quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng...

Thực hiện đổi mới trong lĩnh vực giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang rà soát lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đang hoạt động; trường đã có quyết định thành lập, những dự án đã có chủ trương thành lập.

Việc rà soát này nhằm đảm bảo cân đối quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng đã được Chính phủ điều chỉnh vào đầu năm 2014, tăng cường các điều kiện để đảm bảo chất lượng và triển khai hiệu quả các đề án thành lập trường. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của nhiều ngành, nhiều trường như: điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của nhiều ngành, nhiều trường (ảnh minh họa)

Theo ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), năm 2015, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, kiên quyết dừng tuyển sinh với những ngành không đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Ông Bùi Anh Tuấn cho biết: "Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải rà soát lại các cơ sở đào tạo về sư phạm để sắp xếp, bố trí lại, thực hiện gắn kết giữa chương trình đổi mới sách giáo khoa phổ thông với chương trình đổi mới các trường sư phạm để đào tạo đội ngũ giáo viên trong các trường sư phạm. Ngoài ra, cũng phải rà soát lại ngành đào tạo của chúng ta, cơ cấu ngành đào tạo sao cho hợp lý. Có thể có những ngành lạc hậu, không ai đào tạo thì chúng ta sẵn sàng bỏ ra khỏi danh mục, nhưng có những ngành mới xã hội yêu cầu thì chúng ta phải nghiên cứu, bổ sung".

 

 

 

(Theo VOV)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Loại bỏ một số ngành đào tạo đại học

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT