loại bỏ bệnh sốt rét

Các chuyên gia kêu gọi châu Á-Thái Bình Dương hợp sức loại bỏ bệnh sốt rét toàn cầu

Các chuyên gia kêu gọi châu Á-Thái Bình Dương hợp sức loại bỏ bệnh sốt rét toàn cầu

Tin nóng y tế - 09/10/2019 09:55

SKĐS - Cuộc chiến chống sốt rét ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiềm ẩn cả cơ hội và sự cấp bách. Ủy ban Lancet tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương kêu gọi các hành động cụ thể và thận trọng để kéo giảm biểu đồ sốt rét và đẩy nhanh việc giảm lây truyền bệnh sốt rét trong khu vực và trên toàn cầu.