Lĩnh vực đất đai

Hà Nội sắp đối thoại về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Hà Nội sắp đối thoại về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thời sự - 06/09/2022 16:19

SKĐS - Dự kiến, ngày 28/10, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì, điều hành Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.