Hà Nội

liệu pháp điều trị ung thư

Hydrogel - Chất vận chuyển thuốc điều trị ung thư triển vọng

Hydrogel - Chất vận chuyển thuốc điều trị ung thư triển vọng

Dược - 05/08/2021 11:45

SKĐS - Các thuốc điều trị ung thư có nguồn gốc sinh học như thực vật, động vật và cả vi sinh vật dễ bị phân huỷ trước khi đến được khối u.