Liên Bộ Y tế và LĐTB&XH ký kết hợp tác về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Suckhoedoisong.vn - Cuối giờ chiều ngày 14/5, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Bộ LĐTB&XH và Bộ Y tế tổ chức Lễ ký kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018 - 2021.

 

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cùng ký Chương trình hợp tác giữa hai bộ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018 - 2021

Tham dự lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cùng các đồng chí Thứ trưởng của hai Bộ. Đại diện lãnh đạo Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và BHXH Việt Nam cùng tham dự lễ ký kết.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình hợp tác giữa hai Bộ đó là tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Theo biên bản ký kết, hai Bộ sẽ bố trí nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Để nâng cao sức khỏe nhân dân, hai bên sẽ nghiên cứu, xây dựng Đề án “Phát triển Y tế, Lao động xã hội đến năm 2030”.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, sẽ nghiên cứu, đổi mới căn bản về giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn trong nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện ngoài nhà trường. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Hai Bộ trưởng và hai bản ký kết Chương trình hợp tác giữa hai bộ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018 - 2021

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng của ngành LĐTB&XH. Trong đó, đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý các cơ sở y tế công lập gắn với trao quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình, bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền.

Hai Bộ sẽ đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công đối với lĩnh vực này. Xây dựng mô hình thí điểm về chăm sóc y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng tại các cơ sở của ngành LĐTB&XH.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động (hàng năm).

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng của ngành LĐTB&XH

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với khối ngành sức khỏe; đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc tổ chức đào tạo và bảo đảm chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục có đào tạo khối ngành sức khỏe.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH chúc mừng thành công của lễ ký Chương trình hợp tác giữa hai bộ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới

Ngành Y tế hỗ trợ nhân lực y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng cho các cơ sở của ngành LĐTB&XH; cử cán bộ y tế luân phiên hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở của ngành LĐTB&XH, đặc biệt tại các cơ sở điều dưỡng người có công với cách mạng, cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở cai nghiện và các cơ sở trợ giúp xã hội.

Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các Chiến lược, chương trình, Đề án, nhiệm vụ của hai ngành gắn với công tác dân số trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 và Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển nghề công tác xã hội,  Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Đề án người khuyết tật giai đoạn 2011-2020 (thực hiện đến hết năm 2020).

Thái Bình

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT