LEGO

Phát triển khu công nghiệp ở Bình Dương: Xanh và hàm lượng trí tuệ cao

Phát triển khu công nghiệp ở Bình Dương: Xanh và hàm lượng trí tuệ cao

Thời sự - 22/12/2022 14:02

Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp được thành lập trong tổng số 34 khu công nghiệp theo quy hoạch. Các khu công nghiệp tại Bình Dương đều có tỉ lệ lấp đầy cao, giúp tỉnh luôn thuộc nhóm các địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất cả nước.