Lễ ký MOU giữa Bộ Y tế và Đại học Quốc tế Sức khỏe và Phúc lợi Nhật Bản

01-01-2019 12:00 AM | Video

SKĐS -


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH