lễ hội trái cây

Đổi đời cho thôn, làng nhờ… 'hàng sạch'

Đổi đời cho thôn, làng nhờ… 'hàng sạch'

Thị trường - 19/07/2022 21:04

SKĐS - Từ chỗ nhiều khó khăn, đời sống cộng đồng các dân tộc ở Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã nâng cao nhờ vào trái cây, nhất là quả sầu riêng. Những ngày này, nhà nhà ở Khánh Sơn đều nói chuyện sầu riêng...