Hà Nội

Lây nhiễm HPV và nguy cơ ung thư cổ tử cung

Lây nhiễm HPV và nguy cơ ung thư cổ tử cung

Lây nhiễm HPV và nguy cơ ung thư cổ tử cung

Bệnh lây truyền - 09/03/2020 07:35

SKĐS - HPV (viết tắt của Human Papillomavirus) là loại virus gây u nhú ở người. Con đường lây truyền phổ biến nhất là qua đường tình dục.