Hà Nội

lây nhiễm COVID-19 trong trường học

Nguy cơ cao lây lan bệnh trong gia đình khi trẻ nhỏ mắc COVID-19

Nguy cơ cao lây lan bệnh trong gia đình khi trẻ nhỏ mắc COVID-19

Bệnh trẻ em - 19/08/2021 19:07

SKĐS-Trẻ nhỏ bị mắc COVID-19 có nguy cơ lây lan bệnh cho các thành viên khác trong gia đình cao hơn so với thanh thiếu niên mắc bệnh. Và đây là cảnh báo về việc cần có các biện pháp phòng bệnh phù hợp.