lasik

Mổ cận thị bằng LASIK có sợ biến chứng?

Mổ cận thị bằng LASIK có sợ biến chứng?

Phòng mạch online - 09/03/2020 08:43

SKĐS - Tôi có người bà con mổ cận thị bằng LASIK nhưng sau đó cảm thấy không dễ chịu ở mắt (hay bị cộm ở mắt). Nghe nói mổ mắt LASIK có tỷ lệ biến chứng tới 45%. Vì thế nên tôi khá băn khoăn không biết có nên cho con gái mổ cận thị không?