Hà Nội

Lập hồ sơ đề nghị hát then là Di sản văn hóa phi vật thể

11-06-2012 5:04 PM | Văn hóa – Giải trí

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý về chủ trương với đề nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu hát then của dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang

(SKDS) -  Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đồng ý về chủ trương với đề nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu hát then của dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh khu vực Việt Bắc để đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bộ VH, TT & DL xem xét, hướng dẫn tỉnh Tuyên Quang, Cao bằng và các tỉnh khu vực Việt Bắc hoàn tất hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm nay.
 
Vùng hát then tỉnh Tuyên Quang tập trung chủ yếu ở các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình… Cấu trúc âm nhạc của hát then là các quãng âm nhạc gần nhau hơn tạo âm hưởng đầm ấm. Then Tuyên Quang có một số làn điệu cổ như then cấp sắc công nhận một người đủ điều kiện làm thầy cúng, lo việc tâm linh bản làng; then kỳ yên (cầu điều lành, điều tốt) và then lễ hội. Hát then ở Tuyên Quang được bảo tồn và phát huy giá trị trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.          
 Bảo Châu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn