Hà Nội

lao động nước ngoài ở Séc

Người nước ngoài chiếm gần 11% lực lượng lao động ở Séc

Người nước ngoài chiếm gần 11% lực lượng lao động ở Séc

Quốc tế - 19/01/2019 07:58

SKĐS - Cả Liên đoàn Công nghiệp lẫn Phòng Thương mại của Séc đang đệ đơn xin quota (hạn ngạch) lao động chất lượng cao từ bên ngoài EU, mở rộng danh sách các nước có thể nhập khẩu lao động.