lao đa kháng

Chi phí điều trị lao kháng thuốc gấp hàng chục lần so với bệnh lao thông thường

Chi phí điều trị lao kháng thuốc gấp hàng chục lần so với bệnh lao thông thường

Y tế - 24/09/2022 15:48

SKĐS - Nếu người bệnh mắc lao không điều trị đúng thuốc, đủ thời gian có thể dẫn đến lao kháng thuốc. So với việc điều trị lao thông thường, lao kháng thuốc sẽ tốn chi phí gấp hàng chục lần.