Làng cổ Đường Lâm

Về đất 2 vua ngắm rặng duối hơn 1000 năm tuổi toả bóng mát

Về đất 2 vua ngắm rặng duối hơn 1000 năm tuổi toả bóng mát

Văn hóa – Giải trí - 20/05/2023 09:46

SKĐS - Gần 20 cây duối cổ có tuổi đời hơn 1.000 năm tại cánh đồng thôn Cam Lâm (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) quanh năm tỏa bóng mát. Đặc biệt, những ai mê phim hài thường xuyên thấy cảnh 'lý trưởng' làng dưới rặng duối cổ đầy tính cổ trang.