làng chài sông Tam Bạc

Hình ảnh "xóm nhà thuyền" ở Hải Phòng sau khi lên bờ

Hình ảnh "xóm nhà thuyền" ở Hải Phòng sau khi lên bờ

Xã hội - 11/11/2022 17:01

SKĐS - Đến sáng ngày 9/11, những hộ dân cuối cùng của xóm nhà thuyền ở sông Tam Bạc, Hải Phòng đã nhận tiền hỗ trợ từ chính quyền và chuyển đi nơi ở mới.