Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công ghép ruột từ người cho sống

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công ghép ruột từ người cho sống

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công ghép ruột từ người cho sống

Tin nóng y tế - 31/10/2020 10:14

SKĐS - Sáng ngày 31/10, Trung tướng, GS.TS. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân Y cho biết, BV Quân Y 103 (thuộc Học viện Quân Y) đã thực hiện thành công hai ca ghép ruột từ người cho sống lần đầu tiên của Việt Nam. Kỹ thuật ghép ruột là kỹ thuật khó trong các kỹ thuật ghép tạng.