Hà Nội

Lạm thu

04-05-2018 10:35 AM | Xã hội

SKĐS - Hai Phiếm lắc đầu: - Chính quyền xã Thiệu Dương, Thanh Hóa vừa nhận sai khi đã thu của dân tiền trâu bò gặm cỏ đang nóng dư luận thì ở Bình Định lại xuất hiện phí “công đồng lạc túc” áp lên các hộ chăn thả vịt đồng.

- Phí này ở đấy có lâu rồi. Hẳn hoi cả hợp đồng giữa chủ vịt và chính quyền với mục đích thu nộp vào ngân sách xã để xã dễ quản lý.

- Đúng là chuyện lạm thu này gây bức xúc không hẳn là bao nhiêu tiền đã thu, mà ở sự “công khai minh bạch đàng hoàng” có thể dễ dàng nhìn thấy từ những phát ngôn của ông chủ tịch. Và đáng nói hơn là chính quyền xã hoàn toàn không hay biết việc thu phí là trái phép.

- Nếu là thu bất minh để tư túi chia nhau là chuyện tham nhũng đi một nhẽ nhưng đằng này xã tự đề ra “chính sách” mà huyện không biết, dân cam chịu thực hiện thì quả là đáng bàn.

- Hay đây là thứ “lệ làng” mà Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nêu ra: Với riêng nông nghiệp, dù đã rà soát, bỏ nhiều loại, song vẫn còn tới 937 khoản phí và 90 loại lệ phí. Con số này là quá lớn!

- Nhưng chính chi tiết dân không biết, chính việc chính quyền xã vô tư công khai minh bạch với những loại thuế, phí trái luật cũng lại đang chỉ ra sự bất cập trong trình độ, cách quản lý ở nông thôn.

- Nhưng “trên” cũng nên quy định cụ thể cho chính quyền cơ sở được thu khoản nào, không được phép “sáng tạo” ra các loại phí, lệ phí để họ biết mình có được thu hay không chứ. Buông lỏng quản lý, giám sát rồi trách móc khi họ làm sai sao được.


Cả Nghĩ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn