Hà Nội

làm thiện nguyện

Xúc động hình ảnh Hoa hậu Khánh Vân ấp bó rau trên ‘Chuyến xe thực phẩm 0 đồng’

Xúc động hình ảnh Hoa hậu Khánh Vân ấp bó rau trên ‘Chuyến xe thực phẩm 0 đồng’

Văn hóa – Giải trí - 31/07/2021 07:09

SKĐS - Trong thời điểm toàn dân gồng mình chống dịch COVID-19, Hoa hậu Khánh Vân cũng thường xuyên làm thiện nguyện, đồng thời lan tỏa những hình ảnh và thông điệp tích cực tới cộng đồng.