Làm sao nhận biết thuốc có chứa corticoid?

Làm sao nhận biết thuốc có chứa corticoid?

Làm sao nhận biết thuốc có chứa corticoid?

Phòng mạch online - 19/12/2018 07:48

SKĐS - Tôi được biết corticoid là một thuốc rất tốt nếu sử dụng đúng, nếu không thuốc sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm, khó lường.