Hà Nội

Làm gì khi bé chậm nói?

Làm gì khi bé chậm nói?

Làm gì khi bé chậm nói?

Đời sống - 09/09/2019 06:36

SKĐS - Con tôi 3 tuổi mà chưa biết nói. Tôi nên làm gì để bé nói được? Mong được bác sĩ tư vấn.