Làm gì để sỏi mật không tái phát?

Làm gì để sỏi mật không tái phát?

Làm gì để sỏi mật không tái phát?

Phòng mạch online - 12/09/2020 21:24

SKĐS - Năm nay tôi 40 tuổi bị sỏi ở túi mật hiện đã phẫu thuật nhưng nghe nói sỏi mật có thể tái phát. Xin hỏi để phòng ngừa sỏi mật tái phát phải làm gì?