Hà Nội

Làm gì để phòng bệnh ung thư?

Làm gì để phòng bệnh ung thư?

Làm gì để phòng bệnh ung thư?

Phòng mạch online - 06/07/2020 09:36

SKĐS - Tôi nghe nói về việc dùng thức ăn và chế độ sinh hoạt phòng được bệnh ung thư. Xin hỏi ý kiến của bác sĩ về vấn đề này?