Làm gì để được hưởng trợ cấp lao động?

03-08-2010 10:36 AM | Thời sự

Chú tôi là công nhân xây dựng, trong khi đang làm việc thì bị tai nạn gãy đốt sống cổ và bị liệt toàn thân. Vậy để được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, gia đình chú ấy phải làm gì? Tiền chữa trị bệnh do ai chi trả?

Chú tôi là công nhân xây dựng, trong khi đang làm việc thì bị tai nạn gãy đốt sống cổ và bị liệt toàn thân. Vậy để được hưởng trợ cấp tai nạn lao động, gia đình chú ấy phải làm gì? Tiền chữa trị bệnh do ai chi trả?

Lê Văn Quyết(Mỹ Đức, Hà Nội)

Trả lời:

Điều 143 - Luật Lao động quy định trong thời gian người lao động nghỉ việc để chữa trị vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

Sau khi điều trị, tùy theo mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động được giám định và xếp hạng thương tật để hưởng trợ cấp một lần hoặc hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội trả.

Sau khi thương tật ổn định, người sử dụng lao động giới thiệu người lao động ra Hội đồng Giám định y khoa để xác định khả năng suy giảm khả năng lao động. Nếu có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 5% thì tiến hành bồi thường (nếu tai nạn không phải lỗi của người lao động) hoặc trợ cấp (nếu tai nạn do lỗi của người lao động).

Để hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ đồng thời lập thủ tục gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với người bị tai nạn lao động theo quy định sau:

- Biên bản điều tra tai nạn lao động theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Biên bản giám định (văn bản xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động) của Hội đồng Giám định Y khoa có thẩm quyền.

- Quyết định bồi thường, trợ cấp của người sử dụng lao động.

Tất cả những văn bản trên phải theo mẫu quy định tại Thông tư số 10/2003/BLĐTBXH ngày 18/4/2003.

XH-BĐ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH