làm dâu

Nếm trái đắng khi lấy chồng là cháu đích tôn

Nếm trái đắng khi lấy chồng là cháu đích tôn

Đời sống - 03/12/2022 08:56

Ai cũng bảo tôi số sướng khi được làm dâu trong gia đình như vậy. Tôi thấy vui dù cho bố mẹ chồng tương lai đặt ra điều kiện phải sống làm dâu đến hết cuộc đời.